top of page

Termeni și condiții de utilizare ai aplicației mobile Prepino

Ultima actualizare: 25 octombrie 2020

Aceptarea acestor termeni

Accesul dvs. şi utilizarea acestei aplicatii se supune acestor Termeni şi condiţii. Nu veţi folosi aceasta aplicatie în scopuri ilegale sau interzise prin Termenii şi condiţiile care urmează. Prin utilizarea aplicatiei acceptaţi termenii și condiţiile de utilizare ai aplicației Prepino din această pagină. Dacă nu acceptaţi, atunci trebuie să încetaţi utilizarea aplicației imediat.


Recomandări

Conţinutul acestei aplicații nu poate fi considerat ca recomandare şi nu trebuie considerat ca bază pentru luarea de decizii, scopul informațiilor furnizate fiind cu rol informativ.

 

Modificări ale aplicatiei mobile, software-ului şi ale serviciilor

Prepino App SRL îşi rezervă dreptul de a:

  • modifica sau şterge (temporar sau permanent) această aplicație mobilă sau oricare parte a acesteia fără a anunţa, iar dvs. acceptaţi faptul că Prepino App SRL nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri.

  • modifica, şterge sau întrerupe orice software, serviciu sau promoţie (inclusiv dar fără a se limita la orice prevederi, părţi, licenţe, preţuri), fără a anunţa, iar dvs. acceptaţi faptul că Prepino App SRL nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri.

  • modifica această înţelegere în orice moment, iar continuarea utilizării aplicatiei de către dvs. după aceste schimbări se va supune acceptării acestor modificări de către dvs.

 

Linkuri către terţi

Aplicația poate include linkuri către website-urile terţilor sau aplicații terte, care sunt controlate şi conduse de alţii. Orice link spre un alt website nu este o recomandare a acelui website, iar dvs. luaţi la cunoştinţă acest fapt şi sunteţi conştienţi de faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru conţinutul sau pentru disponibilitatea acestor website-uri.

Copyright

Drepturile asupra Proprietăţii Intelectuale din această aplicație şi din materialele din acesta sau accesibile prin acesta aparţin Prepino App SRL sau licenţelor sale. Aplicația, materialele incluse în aplicatie sau cele accesibile prin aceasta şi Drepturile asupra Proprietăţii Intelectuale inerente nu pot fi copiate, distribuite, publicate, licenţiate, folosite sau reproduse în niciun fel (în afară de măsura strict necesară pentru şi cu scopul legat de accesarea şi utilizarea acestei aplicatii).

 

Denumirea Prepino şi logo-ul Prepino aparţin Prepino App SRL şi nu pot fi utilizate, copiate sau reproduse în niciun fel fără acordul scris al Prepino App SRL.

 

Pentru aceste scopuri “Drepturile asupra Proprietăţii Intelectuale” includ următoarele (oriunde şi oricând apar şi pentru întregul termen al acestora): orice drept, marcă înregistrată, nume înregistrat, nume de serviciu, design, drept asupra design-ului, copyright, drept asupra bazelor de date, drepturi morale, know how, secrete de muncă şi alte informaţii confidenţiale, drepturi de natura oricăror dintre aceste elemente în orice ţară, drepturi de natura competiţiei neloiale şi drepturi de a da în judecată pentru transmitere sau alte drepturi similare intelectuale şi comerciale (caz în care sunt sau nu înregistrate sau înregistrabile) şi înregistrările şi aplicaţiile de înregistrare pentru oricare dintre ele.

Limitarea răspunderii

Aplicația este distribuită pe baza “aşa cum este” şi “disponibilă” fără nicio reprezentare sau promovare făcută şi fără garanţie de niciun fel expresă sau implicită, incluzând dar fără a se limita la garanţiile de calitate satisfăcătoare, pentru un anumit scop, neîncălcare, compatibilitate, securitate şi acurateţe. În limita impusă de lege, Prepino App SRL nu va fi trasă la răspundere pentru pierderi indirecte sau rezultate sau pentru pierderi de orice fel (incluzând dar nelimitându-se la pierderi de afaceri, de oportunităţi, de date, de profituri), ce rezultă din sau în legătură cu folosirea aplicatiei.

 

Prepino App SRL nu oferă nicio garanţie că funcţionarea aplicației va fi fără întrerupere sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că aplicația sau serverul care o face disponibilă sunt lipsite de viruşi sau orice altceva ce poate fi dăunător sau distructiv.

 

Nimic din aceşti Termenii şi Condiţii nu poate fi interpretat ca excluzând sau limitând răspunderea Prepino App SRL pentru moartea sau accidentarea personală ca rezultat al neglijenţei Prepino App SRL sau a angajaţilor sau a agenţilor săi.

Despăgubiri

Sunteţi de acord să despăgubiţi şi să absolviţi Prepino App SRL şi angajaţii şi agenţii săi de toate răspunderile, taxele legale, stricăciunile, pierderile, costurile şi toate celelalte cheltuieli în relaţie cu revendicările sau acţiunile aduse împotriva Prepino App SRL apărute din orice încălcare a Termenilor şi Condiţiilor de către dvs. sau alte responsabilităţi născute din utilizarea acestei aplicații.

Anulare

În cazul în care oricare dintre prevederile acestei înţelegeri sunt declarate, de către orice autoritate juridică sau de o altă competenţă, nule, anulabile, ilegale sau nonexecutabile în vreun fel sau indicative de orice alt fel, ce sunt primite de dvs. sau de noi din partea unei autorităţi competente, vom modifica acea prevedere într-o manieră rezonabilă de aşa natură astfel încât să se conformeze intenţiilor părţilor fără a intra în ilegalitate sau, la discreţia noastră, prevederile în cauză pot fi scoase din această înţelegere, iar prevederile rămase în această înţelegere rămân în vigoare.

Legi aplicabile şi dispute

Această înţelegere şi toate cele ce rezultă din ea sunt guvernate de şi formulate în acord cu legea din România ale cărei curţi au jurisdicţie exclusivă asupra tuturor disputelor ce rezultă din această înţelegere, iar dvs. sunteţi de acord că locul de punere în practică al acestei înţelegeri este România.

Titluri

Titlurile sunt incluse în această înţelegere pentru convenienţă şi nu vor afecta înţelegerea acesteia.

 

Înţelegerea completă

Aceşti termeni şi aceste condiţii împreună cu alte documente la care se face referinţă expres în înţelegere includ întreaga înţelegere dintre noi în legătură cu subiectul exprimat şi înlocuiesc orice înţelegeri, aranjamente, angajamente sau propuneri anterioare, scrise sau orale: între noi şi acele aspecte. Orice explicaţie orală sau informare orală dată de vreuna dintre cele două părţi nu poate altera interpretarea termenilor şi a condiţiilor. Prin acceptarea termenilor şi condiţiilor, nu v-aţi bazat pe o altă reprezentare decât cea stipulată în această înţelegere şi sunteţi de acord că nu veţi avea nicio cale de atac cu privire la orice falsă reprezentare ce nu a fost exprimată expres în această înţelegere.

bottom of page